Høy styrke av anbefaling
Ingen

 

Middels styrke av anbefaling
Ingen

 

Lav styrke av anbefaling
Comedonal akne
Azelaic syre, Topikal retinoid 


Mild til moderat papulopustulær akne
Azelaic acid 
Topikal retinoid 


Alvorlig papulopustulær/moderat nodulær akne og alvorlig nodulær/conglobate akne

Epiduo, Azelaic syre, BPO kan vurderes

Lav dose systemisk isotretinoin (maks. 0,3 mg/kg/d) 
Topikal retinoid 

For kvinner: Fortsatt hormonelle antiandrogener 3 og aktuell behandling (bortsett fra
Antibiotika) 

Åpen anbefaling: Rødt lys, blått lys, IPL, laser, PDT eller oral sink.


Negativ anbefaling
Topikal og/eller systemisk antibiotika som monoterapi eller kombinasjonsbehandling \
Kunstig UV-stråling anbefales ikke til vedlikeholdsbehandling av akne