Hudlege Dr.Hermund Feldborg

Dr. Hermund Feldborg ble godkjent spesialist i 2020. Hoveddelen av tjenesten ble tatt på Rikshospitalet, Stavanger Universitetssykehus og Haugesund Revmatisme Sykehus. Han studerte medisin ved det Jagiellonske Universitet i Krakow. Etter å ha arbeidet som fastlege startet han på 5 årlig spesialistutdanning innen hud og veneriske sykdommer. Dr. Feldborg kommer fra Vrådal i Vest-Telemark fylke.