Skabb

Har du nylig begynt å kløe over hele kroppen spesielt mellom fingerne, og genitale områder, ved forverring av kløe på natten, eller har du vært kontakt med noen som klør, kan det skyldes skabb.

Skabbmidden, varierer fra 0,3-0,5 mm, og kan ses under mikroskop. Det tar cirka 3-6 uker før man får skabb til symptomdebut. Kløe/utslett forårsaker hypersensitive reaksjon mot midd, og derfor kan kløen persisterer cirka 4 uker etter behandling.

For å stille riktig diagnose, trenger man å bruke å isolere skabbmidden, og se under mikroskop. Alt som klør ikke skyller skabb, derfor er det viktig å isolere skabb før behandling oppstart. Det har vært overforbruk av reseptfrie midler for eksempel Nix krem som har ført til utvikling av resistent skabb, hvor man trenger å bruke tablett behandling: Ivermectin tabletter ev. i kombinasjon med Nix krem. Andre forbehold for eksempel klesvask, og at alle i husholdning skal behandles samtidig, er nøkklen til å blir kvitt av skabbmidden.

Om du mistenker, du har skabb, bør du ikke starte behandling med Nix krem på egenhånd, fordi ved manglende effekt av behandling, kan det være veldig vanskelig å påvise skabb senere.

 

Mange i Norge sliter med å bli kvitt av skabbmidden både på grunn av feil diagnose, ikke adekvat behandling, og ikke oppfølging av hudleges råd.

For mer informasjon klikk: