Insidens 1,5 -2 %, 90 % tilfeller har kronisk form av sykdom.

 

Psoriasis artritt i 20% tilfeller av pas. med psoriasis.

 

Andre Co morbiditeter: Kardiovascular sykdommer, inflammatoriske tarmsykdommer, metabolsk syndrom.

 

Alvorlig psoriasis pas. dør 3-4 år før sammenlignet med befolkning uten psoriasis.

 

Psoriasis type I: Debut <40 år, positiv familie historie, og HLA Cw6 og HLA DR7 +

Psoriasis type II: Debut > 4+ år, negativ  familie historie og ikke assosiert ved HLA.

Psoriasis Activity: PASI(objektivt)/ DLQI(Subjektivt)

PASI/DLQI samsvarer ikke vanligvis, med reduksjon av PASI/DLQI har sett i samsvar ved behandling.

Behandling effekt i studier: PASI 75/90.

PASI 75: Prosentdel av pasienter som har 75 % reduksjon i PASI.

Bare 25% av psoriasis pasienter er fornøyd med behandlingen de får, 50% middelsfornøyd, og 20% lite fornøyd.

Compliance-svikt har sett i 40% tilfeller av psoriasis.

Klinisk deling av psoriasis:

Vanlig plakk psoriasis

Guttat psoriasis

Generalisert pustler psoriasis

Intertriginøs variant av psoriasis

Palmoplantar pustolosis

Acrodermatitt continua suppurativa (Hallopeau)

 

Psoriasis (Basert på Europeiske S3 retningslinjer for behandling)

Behandling: Fumarsyre ester/Ciclosporin sjelden bruke si Norge.