Grev Wedels gate 10 (2.etg) 

3111 Tønsberg (Vestfold)

Bestill time tlf: 458 52 503

E-post: Post@vhls.no

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Vestfold Hudlegesenter er en privatklinikk som ikke mottar stønad eller refusjon fra det offentlige. Derfor betales alle utgifter forbundet med konsultasjon og behandling direkte av pasienten. Man vil heller ikke ha rett til refusjoner fra HELFO. Dette betyr at “frikort” ikke gjelder. Også militære, yrkesskadde, barn og pensjonister må betale fulle egenandeler.

Øvrige betingelser gjelder:

  • Timen kan avbestilles inntil 24 timer før oppsatt time. Avbestilling må gjøres på virkedager (mandag til fredag).

  • Manglende oppmøte blir fakturert til konsultasjonstakst. Sykdom må være dokumentert skriftlig av lege. Dersom kunden skriftlig kan dokumenter gyldig fravær vil kunden ikke belastes for timen.

  • Vi tar kun betaling med kort og kontanter. Det vil ikke bli utstedt faktura ved konsultasjon/ behandling.

Pris konsultasjon:

Konsultasjon hudlege

900 kr.

Please reload

Pris tillegg:

Isotretinoin søknad

400 kr.

Prøvetaking (bakterie-, sopp- og blodprøver) pr. stk

250

Attester/søknader/sykemelding

250 - 500 kr

Mikroskopiundersøkelse

250 kr

Vevsprøve (biopsi)

600 kr

Lappetest (kontaktallergi)

900 kr

Prikktest

600- 1200 kr

Fornyelse av e-resept

250 kr

Utskift journal/innhente journal

150 - 250 kr

Arrbehandling med Kenacort/Dermojet

600 kr

Xanthelasma behandling med TCA

600

Kirurgiske inngrep (fjerning av føfklekker)

600 - 1500 (Kommer ann på størrelse og lokalisering)

Inngrodd negl- Operasjon

2500 kr.

Større kirurgiske inngrep

2500 kr

Frysebehandling (cryo), elektrokirurgi, curettage

600 -1200 kr.

Administrasjonstillegg ved private forsikringskonsultasjoner

600 kr

Vorte-/liktornbehandling

600-1200 kr

Kronisk leggsår utredning

600 kr.

Please reload

Doppler for utredning av sirkulasjon

600 kr.

Botox for hyperhidrose

2500 kr/aksille

Botox for håndflater

Kr. 2500/håndflate

Fotodynamisk dagslysterapi (PDT):

1- 2 områder

2000 kr

3-6 områder

2500 kr

PDT større overflate

3000

Please reload