Prosedyre fotodynamisk terapi (PDT)

PDT er behandling brukes for solare keratoser/Basalcellecarcinomer/Bowen sykdom/ Resistente vorter /acne og mange andre inflammatoriske/ikke inflammatoriske og hud kreft tilstander 

Prosedyre feks. for solarkeratoser:

Multiple og konfluerende solare keratoser
Aktiniske keratoser på eksponerte områder der kosmetisk resultat er viktig. Lokalisasjoner med vanskelig sårtilheling. Lokalbehandling vanskelig, kontraindisert eller ikke effektivt

Solare keratoser grad I-II (lett til moderat atypi): Én enkelt behandlingsseanse

Solare keratoser med grov atypi: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom

Aktinisk cheilitt: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom, behandler vurderer behov for flere seanser.

Organtransplanterte: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom, behandler vurderer behov for flere seanser.

PDT av carcinoma in situ (Morbus Bowen)

Indikasjon:

Histologisk verifisert carcinoma in situ (Mb. Bowen)

NB! Infiltrerende plateepitelcarcinom (SCC) utgjør kontraindikasjon mot PDT!

 

Carcinoma in situ: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom

Kontroll:Kontroll Hudpoliklinikken etter ca. 4(-6) måneder. Aktuelt med supplerende behandlingsseanse(r).

PDT av basalcellecarcinom (BCC)

 

Indikasjon: Superficielle og histologisk tynne nodulære basalcellecarcinom.
Nodulære lesjoner med histologisk tykkelse > 2 mm kan behandles, men krever forutgående debulking av tumorvev (dyp curretage) og evt. flere seanser

 

Morfea- og pigmenterte BCC kontraindikasjon mot PDT!

 

Basalcellecarcinom:To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom

Kontroll: Kontroll Hudpoliklinikken etter ca. 4(-6) måneder, evt. PDT-liste etter lunsj. Aktuelt med supplerende behandlingsseanse(r).

Dagslys-PDT

 

Indikasjon: Feltbehandling av solare keratoser grad I-II som kan eksponeres for dagslys, særlig der utbredelse eller smerteproblematikk vanskeliggjør gjennomføring av konvensjonell PDT.

Pasienten får time på formiddag for påføring av krem, følges ut eller sendes hjem for eksponering for dagslys. 

 

Curretasje

Hemostase (trykk/katastrofeadrenalin)
Applikasjon av solkrem med kjemisk filter, f.eks. P20/Actinica
Påføring av metyl-ALA-krem (Metvix® eller Ameluz®) i tynt lag over hele feltet, i vanlig mengede (1 mm tykt) på avmerkede lesjoner
Informasjon om forløp og etterbehandling:

  •   Ut i dagslys innen 30 min

  •   Eksponere for lys i 2 timer

  •   kan ta pauser < 30 min

  •   Avvask av krem og tildekking eller innendørs resten av dagen

  •   Vanligvis åpen tilheling uten plaster e.l. i dagene etterpå