Narinder Kaur

Hudlege

Narinder Kaur er spesialist i hud- og veneriske sykdommer. Legeutdannet ved Universitetet i Oslo. Spesialistutdannelsen i hud- og veneriske sykdommer er gjennomført ved Hudavdelinga Helse Førde og Hudavdelinga Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen), hvor hun inntil nylig har vært ansatt som overlege. Hun har også arbeidet som lege ved medisinsk avdeling Sykehuset i Vestfold og som allmennlege. 

Kaur har bred poliklinisk erfaring. Hun utreder og behandler alle typer av hudsykdommer og hudplager.

Narinder Kaur er medlem av Norsk forening for dermatologi og venerologi (Den norske legeforeningen NFDV) og European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Kurs og kongresser:

2017: EADV Cosmetic Dermatology

2017: EADV Genève

2017: Nordic Course in Virtual Dermatopathology (Nordic Dermatology Association NDA)

2016: 33rd Nordic Congress of Dermatology and Venerology 

2015: Kurs i neglkirurgi og hyperhidrose

2015: Nordic course on skin surgery (Nordic Dermatology Association NDA)

2014: NFDV Høstsymposium

2014: Yrkesdermatologi

2014: Allergologi grunnkurs del II

2014: Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II

2014: Allergologi og immunologi

2014: Årsmøtekurs (NFDV)

2014: Astma og allergi hos barn

2013: NFDV Høstsymposium

2013: Dermatopatologi

2013: NFAI høstmøte kurs (Norsk forening for Allergologi og Immunpatologi)

2013: Fagmøte: Helseplager tilskrevet miljøfaktorer

2013: Laser, IPL, botulinum, fillere og kjemisk peel behandlinger i huden

2013: Allergologi grunnkurs del I

2013: Kroniske sår i Allmennmedisin

2013: Progress and Promise Congress

2013: Dermatologisk fototerapi

2013: Årsmøtekurs (NFDV)

2013: Kirurgiske og akutte sår, og komplikasjoner ved disse (NIFS)

2013: Porfyrisykdommer

2012: Seksuelt overførbare sykdommer

Inderjeet Singh

Hudlege

Spesialist i hud- og veneriske sykdommer. Jobber som overlege på Hudavdeling, Rikshospitalet.

 

Har tidligere jobbet som lege i spesialisering ved Hudavdelinga Helse Førde, Hudavdelingen Oslo Universitetssykehus og Hudavdelinga Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen).

 

Han har også arbeidet som lege ved Revmatologisk avdeling Helse Førde og medisinsk avdeling Sykehuset i Vestfold.

Singh utreder og behandler alle akutte og kroniske hudsykdommer. Hudlege Singh utfører kirurgiske inngrep i huden som fjerning av føflekker og fotodynamisk behandling (PDT) mot hudkreft. Han har også god erfaring med laserbehandling av aldersflekker, pigmentflekker og blodkar. 

Inderjeet Singh er medlem av

Norsk forening for dermatologi og venerologi (Den norske legeforeningen NFDV)

European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

American academy of Dermatology (AAD)

Kurs og kongresser:

2017: EADV Cosmetic Dermatology

2017: EADV Genève

2017: Nordic Course in Virtual Dermatopathology (Nordic Dermatology Association NDA)

2017: Praktisk kurs i atopisk eksem

2016: NFDV Høstsymposium

2016: 33rd Nordic Congress of Dermatology and Venerology 

2016: Dermatopatologi

2015: Dermatologisk fototerapi

2015: Seksuelt overførbare sykdommer

2015: Nordic course on skin surgery (Nordic Dermatology Association NDA)

2014: NFDV Høstsymposium

2014: Yrkesdermatologi

2014: Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II

2014: Allergologi og immunologi

2014: Årsmøtekurs (NFDV)

2014: Astma og allergi hos barn

2013: NFDV Høstsymposium

2013: NFAI høstmøte kurs (Norsk forening for Allergologi og Immunpatologi)

2013: Progress and Promise Congress

Grev Wedels gate 10 (2.etg) 

3111 Tønsberg (Vestfold)

Bestill time tlf: 458 52 503

E-post: Post@vhls.no

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon