Mild til moderat papulopustler akne

Høy styrke for anbefaling

Epiduo (Adapalene + BPO kombinasjon) er sterkt anbefalt 
BPO + Clindamycin kombinasjon (ikke tilgjengelig i Norge) er også anbefalt første valg.


Middels styrke for anbefaling:
Skinoren (azelainsyre) kan anbefales 
BPO kan anbefales 
Dalacin + tretinoin kombinasjon kan anbefales (Ikke første valg da fare for utvikling av resistente bakterier, effekt/toleranse like bra som Epiduo)

Topikale retinoider kan anbefales 


Lav styrke anbefaling
Blått lys monoterapi 
Oral sink 
Oral Tetracyliner + topikal Skinoren/Epiduo/differin
Andre kombinasjoner ikke tilgjenelig i Norge

Åpne anbefaling: På grunn av en mangel på tilstrekkelig bevis

Rødt lys, IPL, laser eller PDT 

Negativ anbefaling:

Oral tetracyliner i monoterapi .
Kunstig UV-stråling 
Systemisk terapi med anti-androgener, antibiotika, og/eller isotretinoin er ikke
anbefales for behandling av mild til moderat papulopustuløs akne.

Lymecyline/Doxylin anbefalt over tetracylin grunnet bedre Compliance(en gang daglig dosering). Lymecyline gir mindre risiko for fotosensibilisering i forhold til doxylin. Brukes max. 3 mnd om gangen.