Lysbehandling

Godkjennelse for psoriasis: Mer enn 50 års klinisk erfaring.

Anbefalte kontrollparametere: Regelmessig hudinspeksjon, kontroll av UV erytem

Anbefalt startdose Individuell dose avhengig av hudtype alternativer: – UVB: 70% av den minste erytemedosen (MED) – Oral PUVA: 75% av den minste fototoksiske dosen (MPD) – Bath / cream PUVA: 20-30% av MPD

Anbefalt vedlikeholdsdose Økes i henhold til graden av erytem

Klinisk signifikant respons forventes etter 1-2 uker

Responsrate > 75% av pasientene, PASI 75 etter 4-6 uker (nivå 2) Viktige kontraindikasjoner: Photodermatoser/lysfølsomme sykdommer, kutane maligniteter Bare PUVA: graviditet eller amming;Behandling med ciklosporin

Viktige bivirkninger: Erytem, ​​kløe, blærer, økt risiko for kutane maligniteter Kun oral PUVA: kvalme

Viktige stoffinteraksjoner: Legemidler som forårsaker fototoxicitet eller fotoallergi

Spesielle hensyn Kombinasjon med topikale preparater er synergistisk; PUVA bør ikke kombineres med ciklosporin.

Startdose:

Hudtype                                      I             II              III              IV

UVB bredbånd (mJ / cm2)        20            30           50             60

UVB smalbånd (mJ / cm2)       200          300          500           600