Håndeksem

Kortvarig håndeksem kan forekomme hos mange. Her er hyppig håndvask, bruk av sterke såper, kontakt med kjemikalier, og stadig eksponering til kulde medvirkende årsaker. Utslett blir bedre, når årsaken er borte. Men kan plagene vedvarende til tross for god håndhygiene rutiner.

Akutt håndeksem, det vil si eksem som har vært kortvarig, kan hvis utløsende årsak ikke blir identifisert på tidlig tidspunkt utvikle til kronisk håndeksem. I yrker hvor man er stadig eksponert til vann eller kjemikalier (frisør, baker, fisker, mekaniker, hjelpepleier eller sykepleier) på jobben, har større tendens til å utvikle håndeksem til tross for god håndbariare. Små barn foreldrene har også høyere tendens til å utvikle håndeksem.

Mennesker som har underliggende atopisk eksem eller er stadig eksponert til kjemikalier/matvarer/hyppig vask kan utvikle kronisk (langvarig) håndeksem. Pasienten med kronisk håndeksem trenger veiledning, utredning og mer avansert behandling som for eksempel lysbehandling eller tablettbehandling.

 

Håndeksem skyldes ikke alltid ytre miljøfaktorer. Endogen årsak for eksempel genetisk predisposisjon (arvelighet) som kan føre til dårlig hånd barriere kan lett gi tendens til utvikle håndeksem.

Ved  Vestfold hudlegesenter kan vi hjelper pasienter med å kartlegge årsak til eksem.

Behandling av håndeksem varierer fra enkle tiltak som bruk av fuktighetskremer og unngå hyppig håndvask.

 

Hvor dette ikke er nok kan individuelt tilpasset behandling, det vil si bruk av lokale kortikosteroider kremer, immunmodulerende kremer, lysbehandling, grensestrålebehandling (henvises til egnet sykehus), og tablettbehandling være aktuelt.

Håndeksem kan man få god kontroll og kan leve ett helt normalt, eksem fritt liv.