Diagnose

Diagnose: Gjentatte smertefulle eller abscess dannede lesjoner mer enn 2 ×/6 måneder ved affeksjon av axilla, genitofemoral område, perineum, gluteal område og inframamart område av kvinner.HS historie i familein.

Mikrobiologi: Ofte neg. eller normal hudmikrobiota.

​Differensiell diagnose

Staphylococcus infeksjon (lesjoner er spredt i tilfeldig mote og mer pustulær)

Kutan Crohns sykdom (tilhørende intestinal Crohns sykdom)

Enkle abscesser (vanligvis enkle lesjoner)

Neoplasmer, primære eller sekundære (systemiske og histologiske tegn på svulst)

Gradering:

Hurley staging: Siden1989

Trinn I: Absesjonsdannelse, enkelt eller flere, uten sinuser eller cicatrization.(ca. 70 % pasineter)

Trinn II: Gjentatte abscesser med dannelse av sinus kanaler og cikatrizering, enkelt eller flere, vidt separerte lesjoner. (ca 30 % pasineter)

Trinn III: Diffus eller nær diffus involvering, eller flere sammenhengende kanaler og abscesser over hele området. (ca. 5% pasineter) Ikke egnet for å oppfølgning av medisinsk/kirugisk behandling i kliniske studier, da den er basert på statiske sykdomsegenskaper som arr/fistler, ikke kvantitaiv.

​Sartorius-poengsummen er telling av individuelle knuter og fistler, dynamisk måling av klinisk alvorlighetsgrad.

PGA: Mest brukte vurderingsverktøyet for å måle klinisk forbedring i kliniske studier av medisinske behandlinger.

Klar- Meget alvorlig

Hidradenitis Suppurativa Severity Index (HSSI) brukt i to publikasjoner som studerer klinisk effekt av infliximab.

​Komplikasjoner:

Akutte komplikasjoner: Akutt superinfeksjon av S. aureus og / eller S. pyogenes er ekstremt sjelden.

Kroniske lokale komplikasjoner: Lymfatisk obstruksjon og lymfødem, fistelformasjon i urinrøret, blæren, rektum eller peritoneum

Kreft: SCC kan oppstå ved kronisk (10-30 års evolusjon) lesjoner, spesielt hos menn (enkelte isolerte rapporter hos kvinner) og i bakenområdet. Diagnosen av kreft er vanligvis sen og derfor er prognosen svært dårlig; Biopsi bør utføres i hver langvarig lesjon i glutealområdet.

Reumatologiske sykdommer: Aksial artritt; Perifer arthritis inkludertdaktylitt; Enthesopathies ???