Ciklosporin

 • Hva er ciklosporin:
  Sandimmun (ciklosporin) er et immundempende legemiddel.
 • Medikamentet er effektivt ved en rekke hudlidelser (som psoriasis og eksem).
 • Det brukes også for revmatiske sykdommer og for å hindre avstøtning av transplanterte organer.

Virkning og egenskaper:

 • Sandimmun virker bl.a. ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Sandimmun motvirker således betennelses- og immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i hudsykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere.
 • Effekten av Sandimmun inntrer raskt ved atopisk eksem. Virkningen er noe langsommere ved psoriasis. For de fleste vil behandlingsperioden være begrenset til noen måneder. Dessverre kommer symptomene ofte tilbake etter avsluttet kur.
 • Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i tilstanden innen 3 måneder, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette.

Dosering:

 • ​Sandimmun Neoral doseres 2 ganger daglig (morgen og kveld).
 • Dosen bør taes til samme tid hver dag.
 • Kapslene kan tas til eller utenom måltid. Kapslene skal svelges hele og tas med minst ett glass vann.
 • Dosen er avhengig av din kroppsvekt og varierer også noe avhengig av hvilken tilstand som behandles, samt effekt og bivirkninger av dosen du får. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Du må ikke endre eller avslutte behandlingen uten etter samråd med lege.
 • Kapslene skal ikke tas sammen med grapefruktjuice, da det kan påvirke kroppens opptak av legemidlet.
  ​​

Uønskede virkninger som kan oppstå:

 • Nyrene kan påvirkes, oftest etter lengere tids behandlig. Det er derfor viktig med regelmessige blodprøver og urinprøve.
 • Enkelte pasienter kan få magesmerter, kvalme, uvelhet, diarè, oppkast.
 • Økt hårvekst kan forekomme.
 • Noe sjeldnere ses leverpåvirkning. Leverfunksjonen kontrolleres også med jevnlige blodprøver.
 • Blodtrykket kan øke. Blodtrykksmåling er derfor nødvendig under behandling med Sandimmun Neoral.
 • Muskelkramper, muskelsmerter skjelving, tretthet, hodepine og en brennende følelse i hender og føtter er sett.
 • Allergiske reaksjoner kan forekomme, for eksempel i form av utslett/kløe. Ta kontakt med lege hvis dette skulle skje.
 • Økt forekomst av virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner kan forekomme. Tegn på en infeksjon kan være vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, feber, svie/sterk lukt ved vannlating
 • Dersom den celledempende effekten blir for stor, kan produksjonen av hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Dette kan medføre sår i munnen, og en økt risiko for infeksjoner. Blodprøver vil påvise om den celledempende effekten er for stor.
 • Økt forekomst av enkelte krefttyper kan forekomme ved langtidsbruk av Sandimmun Neoral, spesielt hudkreft. Vis derfor solvett, bruk solkrem og vær forsiktig med soling eller tildekk huden ved sterkt sollys.
  ​​

Forsiktighetsregler:

 • Samtidig bruk av andre legemidler:
  Sandimmun Neoral påvirker effekt og bivirkninger av mange andre legemidler. Samtidig kan noen legemidler virke inn på effekt og bivirkninger av Sandimmun Neoral.
  Bl.a. kan samtidig bruk av betennelsesdempende midler (NSAID/COX-2 hemmere) og Sandimmun Neoral i enkelte tilfeller redusere nyrefunksjonen. Bruk derfor ikke større doser betennelsesdempende midler enn legen har anbefalt, og unngå reseptfrie midler som Ibux, Ibumetin, Naproxen og lignende.
  Visse antibiotika (bl.a. makrolider, aminoglykosider) kan øke risiko for bivirkninger av Sandimmun Neoral.
  Det blodfortynnende legemidlet Pradaxa bør ikke kombineres med Sandimmun Neoral. Årsaken er økt blødningsrisiko.
 • Samtidig bruk av preparater som inneholder Johannesurt bør unngås (Obs! reseptfrie midler og helsekostpreparater), da dette vil kunne føre til nedsatt effekt av Sandimmun Neoral. Det er spesielt viktig å diskutere med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler og naturmidler passer sammen når du bruker Sandimmun Neoral.
 • Andre samtidige sykdommer: Vær forsiktig med bruk av Sandimmun Neoral dersom du har høyt blodtrykk som er vanskelig å redusere med medisiner, eller om du har nedsatt nyrefunksjon
 • Ved infeksjon: Lege må vurdere om du skal ha et opphold i behandlingen med Sandimmun Neoral.
 • Operasjon: I forkant av operasjoner må lege vurdere om du bør ha en pause med Sandimmun Neoral.
 • Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales å unngå levende-baserte vaksiner. Influensa- og pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) er ikke-levende basert og kan brukes.
  ​​

Hvordan kontrolleres behandlingen:

 • Følg opp de avtalte blodprøve- og blodtrykkskontroller som legen anviser.
 • Vær oppmerksom på det som regel ikke sendes egen innkalling til kontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
 • Det er hyppig kontroll av blodtrykk, blodprøver og urinprøve i startfasen, vanligvis hver 14. dag. Etter hvert vil intervallene mellom kontrollprøvene kunne øker.