Canoderm – Blå resept; Moderat til Alvorlig Atopisk dermatitt

Den nåværende multicentre randomisert dobbeltblind kontrollert studie viste
en barriereforbedrende krem (5% urea) å være overlegen til en referansekrem for å forhindre eksem i tilbakefall hos pasienter med AD.

Risikoen for eksemutfallet ble redusert med 37%. Median tid til å gå tilbake i testkremgruppe og i referansekrem-gruppen var 22 dager og 15 dager, henholdsvis (p = 0,013). På 6 måneder 26% av pasientene i testkremgruppen var fortsatt eksem fri, sammenlignet med 10% i referansekrem gruppe. Dermed er barriereforbedrende krem betydelig forlenget eksemfri tid sammenlignet med referansen krem og reduserte risikoen for eksemutfall. Testkrem var godt tolerert hos pasienter med AD.

Referansekremet som ble brukt i denne studien var placebo til fuktighetskrem Miniderm, dvs. referansekremmen var Miniderm uten glycerol (ACO Hud Nordic, Upplands Väsby, Sverige).