Biologiske preparater

I guidelines 3 biologiske preprater som er brukt i Norge er diskutert, dvs Enbrel, Humira og Remicade. De andre nye preparater dvs IL 12/23 hemmer Stelara og IL-17a hemmer Cosentyx har ikke blitt diskutert. I Norge valg av preparat er stort sett fellespris regulert (LIS avtale).AdalimumabEtanercept Infliximab

Viktige kontraindikasjoner / bruksbegrensninger

Absolutte kontraindikasjoner
• Graviditet / amming;
• Aktive (kroniske) infeksjoner (inkludert tuberkulose og aktiv kronisk hepatitt B);
• Kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse III eller IV).

Relative kontraindikasjoner
• PUVA> 200 behandlinger (spesielt hvis etterfulgt av bruk av ciklosporin)
• HIV eller AIDS
• Hepatitt C
• Kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse I eller II)
• Demyeliniserende sykdom
Maligniteter eller lymfoproliferative sykdommer
• Levende vaksiner

Forbehandling
 • Objektiv vurdering av sykdommen (som PASI / BSA / PGA, leddgikt)
 •  DLQI 
 • Historikk med fokus på tidligere eksponering for behandlinger. Historie og klinisk undersøkelse bør fokusere på maligniteter, infeksjoner, kongestiv hjertesvikt og nevrologiske symptomer
 • Anbefalte tiltak inkluderer:
  – Sjekk hudkreft
  – Sjekk for lymfadenopati
  – Laboratorieparametere 
  – Urinanalyse
  – Bryst røntgen
  – Mantoux test og / eller QuantiFERON®-TB Gold test® test
  – I tvilstilfeller, kontakt en spesialist
  – Graviditetstest
 • Prevensjon
 
Under behandlingen
 • Objektiv vurdering av sykdommen (som PASI / BSA / PGA, leddgikt)
 • DLQI 
 • Klinisk undersøkelse bør fokusere på maligniteter, risikofaktorer for alvorlige infeksjoner, kongestiv hjertesvikt og nevrologiske symptomer
 • Anbefalte tiltak inkluderer:
  – Sjekk hudkreft
  – Sjekk for lymfadenopati
  – Laboratorieparametere 
  – Urinanalyse
 • Prevensjon
 
Etterbehandling
 • Etter seponering av infliximab bør pasientene følges opp med medisinsk historie og fysisk undersøkelse
 • Leger oppfordres til å registrere sine pasienter i et register (hvis tilgjengelig)

​QuantiFERON®-TB Gold test® kan være fremtidens gullstandard ved TBC-testing. Godkjent av FDA for diagnose av latent og kronisk tuberkulose i 2005, registrerer testen IFN-gamma-frigivelse av TBC-antigen-sensibiliserte hvite blodlegemer. Dens følsomhet er 89% og spesifisitet 98,1%.