I guidelines 3 biologiske preprater som er brukt i Norge er diskutert, dvs Enbrel, Humira og Remicade. De andre nye preparater dvs IL 12/23 hemmer Stelara og IL-17a hemmer Cosentyx har ikke blitt diskutert. I Norge valg av preparat er stort sett fellespris regulert (LIS avtale).

Viktige kontraindikasjoner / bruksbegrensninger

Absolutte kontraindikasjoner
• Graviditet / amming;
• Aktive (kroniske) infeksjoner (inkludert tuberkulose og aktiv kronisk hepatitt B);
• Kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse III eller IV).


Relative kontraindikasjoner
• PUVA> 200 behandlinger (spesielt hvis etterfulgt av bruk av ciklosporin)
• HIV eller AIDS
• Hepatitt C
• Kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse I eller II)
• Demyeliniserende sykdom
Maligniteter eller lymfoproliferative sykdommer
• Levende vaksiner


Forbehandling
 • Objektiv vurdering av sykdommen (som PASI / BSA / PGA, leddgikt)
 •  DLQI 
 • Historikk med fokus på tidligere eksponering for behandlinger. Historie og klinisk undersøkelse bør fokusere på maligniteter, infeksjoner, kongestiv hjertesvikt og nevrologiske symptomer
 • Anbefalte tiltak inkluderer:
  - Sjekk hudkreft
  - Sjekk for lymfadenopati
  - Laboratorieparametere 
  - Urinanalyse
  - Bryst røntgen
  - Mantoux test og / eller QuantiFERON®-TB Gold test® test
  - I tvilstilfeller, kontakt en spesialist
  - Graviditetstest
 • Prevensjon
 

Under behandlingen
 • Objektiv vurdering av sykdommen (som PASI / BSA / PGA, leddgikt)
 • DLQI 
 • Klinisk undersøkelse bør fokusere på maligniteter, risikofaktorer for alvorlige infeksjoner, kongestiv hjertesvikt og nevrologiske symptomer
 • Anbefalte tiltak inkluderer:
  - Sjekk hudkreft
  - Sjekk for lymfadenopati
  - Laboratorieparametere 
  - Urinanalyse
 • Prevensjon
 

Etterbehandling
 • Etter seponering av infliximab bør pasientene følges opp med medisinsk historie og fysisk undersøkelse
 • Leger oppfordres til å registrere sine pasienter i et register (hvis tilgjengelig)

QuantiFERON®-TB Gold test® kan være fremtidens gullstandard ved TBC-testing. Godkjent av FDA for diagnose av latent og kronisk tuberkulose i 2005, registrerer testen IFN-gamma-frigivelse av TBC-antigen-sensibiliserte hvite blodlegemer. Dens følsomhet er 89% og spesifisitet 98,1%.