Generelle tiltak: Selv om det ikke foreligger data for forbedring av HS lesjoner etter reduksjon i vekt og opphør av tobakksrøyking, er den generelle ekspertuttalelsen at røyking og overvekt skal unngås.

Antiseptiske midler: Ikke anbefalt rutinemessige- klorhexidin eller andre antiseptiske vasker bør unngås. Ikke dokumentert effekt og bakterielle svaber av lesjoner er ofte negative.

Bandasjer: Sekresjoner forårsaker psykososial og fysisk ubehag gjennom macerasjon og lukt, og påvirker pasientens livskvalitet negativt.

Tilpassende anatomiske bandsjer: Ikke tilgjengelig.

Ikke noe bevis for å støtte spesifikke bandasjer.

Medisinsk intervensjon (lokalt):

Topical resorcinol 15%: Exfoliativ krem: Ikke tilgjengelig i Norge. Studie på 12 pasienter med effekt.

Differin/Skinoren: Ingen studier. Eksperimental behandling.

 

Dalacin liniment: Dobbel blind randomisert studie. 27 pasienter: Lokalisert Hurley Stage I eller mild stadium II sykdom. Appliseres, 2 x daglig i 3 måneder.

4,5-ganger forbedring ved Dalacin liniment enn for placebo.

Bivirkninger: Hudirritasjon lokalt og utvikling av resistente bakteriestammer.

Intralesjonelt korticosteroider: Kenacort 5-10 mg/ml

Effekt innenfor 48-72 timer.

Kontraindisert: Ved klinisk mistanke om bakteriell infeksjon. (Sjelden)

Lokale komplikasjoner inkluderer atrofi, pigment forandring og telangiektasi.

Systemiske bivirkninger ved anbefalte doser er uvanlige.

Komplikasjon med superinfeksjon er rapportert men veldig sjelden.

Systemisk behandling:

Tetracycline: 500 mg x 2 (Prøvd 4 mnd)

En liten randomisert kontrollert studie (46 pasienter) har sammenlignet topisk clindamycin 0,1% med tetracyklin 500 mg i en randomisert, dobbeltblind, dobbeltdummy prøve uten å finne noen forskjell i hverken leger eller pasienters vurdering av total effekt, sårhet, knuter eller abscesser.

 

Indikasjon: Mer vidt spredt Hurley stadium I eller mild stadium II sykdom.En reduksjon av sykdomsgraden på ca. 30% som vurderes av legens generelle vurdering.

Relevante bivirkninger: Økt risisko for fotosensitivitet, risikoen for mikrobiell resistens, samtidig bruk av orale prevensiver og teratogenicitet.

Clindamycin – Rifampicin: Ikke anbefalt bruk i Norge grunnet resistens problemmer.

Dapson:

Sulfon-medisin med antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaper; Den har etablert effekt i dermatoser assosiert med nøytrofil infiltrasjon eller immunkompleks deposisjon (spesielt IgA). Baseline hematologi, retikulocyttantal, nyre, leverfunksjon og glukose 6-fosfat dehydrogenase (G6PD-Måles i middelhavs befolkning, ikke indikasjon for

måling i etniske norske).

Hurley stadium I eller II. Ikke indisert for Hurley stadium III-lite effekt.

 

Kontraindikasjoner: Alvorlig G6PD-mangel, sulfonamidallergi, alvorlig anemi og akutt porfyri.

Effekt rapporteres ved doser på 25-200 mg daglig. ved minimal varighet av terapi basert på intervall til respons, er 3 måneder. Når det er effektivt, kan det oppstå rask tilbakefall ved seponering av terapi.

Responsrate: I en retrospektiv gjennomgang av 24 pasienter (flertall kvinner) behandlet med dapson (50-200 mg daglig i 1-48 måneder), ble det observert en liten eller signifikant klinisk forbedring i 38% av tilfellene.

Oppfølging: Hematologi og retikulocytt teller 1-2 ukentlige for den første  måneden. Deretter, hematologi, nyre- og leverfunksjon månedlig i 3 måneder og

deretter hver 3-6 måneder. Vurdere metaemoglobinnivåer hos pasienter som klager over hodepine, tretthet eller kortpustethet.

 

Komplikasjoner: Hemolyse, hemolytisk anemi, metaemoglobinemi, overfølsomhetssyndrom, agranulocytose og perifer nauropati. Hematologiske og nevrologiske komplikasjoner er ofte doserelaterte. Andre bivirkninger inkluderer sulfemoglobinemi, nefrotisk syndrom, psykoser, redusert fruktbarhet (menn) og hepatitt.

Ciclosporin A:

Kalcineurininhibitor med sterk immunosuppressiv aktivitet. Det spesifiserer spesifikt T-lymfocytter, undertrykker både induksjon og proliferasjon av Teffektorceller

og hemmer produksjon av lymfokiner (for eksempel TNF-a og IL-2). En direkte effekt på keratinocytter har blitt vist uavhengig av fungerende T-celler.

Forbehandlingsvurdering: Baseline vurdering av blodtrykk, screening for aktiv infeksjon og malignitet er nødvendig. Hematologi, nyre- og leverfunksjon,  lipidprofil, urinsyre, magnesiumnivåer +/- HIV-testing.

Kontraindikasjoner inkluderer aktiv infeksjon, ukontrollert hypertensjon, malignitet og høye kumulative doser psoralener og UVA fotokjemoterapi.

Daglige doser på 2-6 mg/kg har blitt brukt til variabel varighet (6 uker-7 måneder). Case reports- god respons.

Oppfølgingsundersøkelser: Vurder blodtrykk, urinalyse, hematologi, nyre- og leverfunksjon med 2 ukentlige intervaller for de første 3 månedene og 3

måneder etterpå.

 

Komplikasjoner: De viktigste bivirkningene er nefrotoksisitet, hypertensjon og økt risiko for malignitet (primært hudkreft hos pasienter som tidligere har fått fotokemoterapi).

 

Hormoner:

Cyproteronacetat og østrogener, forbedrer HS, mens progestogener induserer eller forverrer en eksisterende HS på grunn av deres androgene egenskaper.

Forbehandlingsvurdering: Grunnleggende screening av pågående graviditet, kardiovaskulær risiko (inkl. Hjerte- og benveinstatus, trombotiske markører, kroppsvekt, serumlipider, røyking), nyre- og leverfunksjon.

Indikasjon og kontraindikasjon: Kvinnelige pasienter med menstruelle abnormiteter, tegn på hyperandrogensim eller øvre normale eller høye serumnivåer av dehydroepiandrosteron, androstenedion og / eller seksuelt hormonbindende protein.

Responsrate: Alle rapporterte pasienter forbedret, men det finnes ingen data basert på studier.

 

Acitretin/Etrinate:

Indikasjon og kontraindikasjoner: Det virker imidlertid rimelig å indikere bruk av acitretin i tidlige HS-stadier (Hurley I eller mild II), medisinen kan også være forsøkt i de kroniske stadiene av HS med gjentatte abscesser med sinuskanaler og/eller arrdannelse.

7 studier, totalt 32 pasienter.

Dose: 0,25-0,88 mg/kg

Behandling gjennomsnitt 9,3 ± 3,3 måneder.

17 av de 32 evaluerte pasientene var på isotretinoin (0,3-2 mg / kg per dag) før acitretin / etretinatbehandling ble utført uten forbedring.

Respons rate: Responsraten var utvilsomt høy, da 21 av 32 pasienter (65,6%) forbedret seg betydelig, åtte pasienter (25%) forbedret seg moderat og tre pasienter (9,4%) reagerte ikke på behandlingen. Langvarig effekt-minst 6 mnd. etter avsluttet behandling.

Komplikasjoner: Retinoid dermatitt symptomer og blant kvinner, hårtap. Redusert nattesyn, endringer i lipider profil hodepine, tap av konsentrasjon, leddsmerter, summende i ørene, depresjon/tretthet ble også rapportert. 16% (5/32) av HS-pasienter behandlet med acitretin/etretinat avbrutt behandling på grunn av bivirkninger.

Colkisin: Dårlig evidens, ikke anbefalt.

Isotretionoin: Ikke anbefalt: Ingen effekt verken i pasienter som har akne i tillegg. Reduksjon av talgkjertelstørrelse og inhibering av talgkjertelaktivitet (ansvarlig for den raske

kliniske forbedringen observert i akne vulgaris) synes ikke å være av relevans for behandling av HS fordi et fravær eller redusert volum av talgkjertlene er observert i hidradenitt suppurativa.

NSAIDS/Morfin prep: ved hensyn til smertelindring. Ingen evidens basert.

 

Zink glukonat: Zink ser ut til å være en vedlikeholdsbehandling i Hurley I og II. 90 mg/dag ved oppstart, kan senkes i henhold til resultater og GI-bivirkninger; Langsiktig  behandling.

Response rate: En studie behandlet 22 pasienter (Hurley I & II) med åtte komplette tilbakemeldinger og 14 delvise tilbakemeldinger. Biologisk oppfølging

av jern, absorpsjonen av disse kan være svekket.

 

Intramuskulær gamma-globulin: Ikke anbefalt. 1 rappotert tilfelle. Alvorlige, men sjeldne bivirkninger inkluderer sjokk, anafylaksi, dyp venetrombose eller disseminert intravaskulær koagulasjon, nedsatt nyrefunksjon.

Botulinum toxin: 2 rappotert behandlingsresistent tilfeller ved god effekt.