Med alder utvikler man en del forandringer i huden. De fleste av de er kosmetisk skjemmende, men noen av de kan være forløpere til hudkreft. Sol eksponering spiller en viktig rolle i utviklingen av alders flekker. 

Risiko for hudkreft øker betydelig med alder, grunnet langvarig sol eksponering og mulig redusert immunforsvar med alder. 

1. Solar lentigo, også kalles lever flekker. 

Solar lentigo eller leverflekker er godartet forandringer som kan behandles ved frysebehandling. Hudlegene ved Vestfold Hudlegesenter kan ved hjelp av dermatoskop se forskjell på en godartet solar lentigo og en ondartet forandring lentigo maligna .

Lentigo Maligna

2. Seboerisk keratoser eller alders vorter. 

Hovedsakelig finner vi disse på soleksponerte hudområder. De er godartet. Disse kan skrapes vekk eller fryse behandles. Man bør alltid utelukke føflekkreft før man vurderer å fryse slike lesjoner.

Alders vorter

3. Cherry angiomer

Godartet forandring i huden, hovedsakelig på soleksponerte hudområder. Behandles med elektrokoagulasjon. Det er viktig å utelukke klinisk/dermatoskopisk amelanotisk føflekkreft ved slike lesjoner.

Cherry angiomer

Føflekkreft

4. Solar kertaoser/aktinisk kertaoser

Kalles også "sol skadet hud".

Med alder og sol-eksponerning øker risiko for utvikling av solar ketose. Solar keratose er regnet som forstadium til en type hudkreft som kalles platepitel karsinom. Platepitel karsinom har risiko for spredning hvis den ikke behandles. Det er ønskelig å behandle solare keratoser i tidlig stadium, dette for å hindre utvikling av hudkreft. 

Ved en enkelt solar keratose er frysebehandling aktuelt.

Da obs. fare for utvikling av hvitlig flekk i behandlet område.  

PDT (fotodynamisk terapi) er best egnet metode for behandling av flere solar kertaoser. Dette da denne type behandling ikke bare "rydder opp" det synlige solare kertaose områder, men også solskadet hud rundt, som er ikke synlig. Behandling skjer i regi av hudlege.

Det finnes også endel kremer på markedet (blant annet Pictao, Aldara og Zyclara) som er egnet for behandling av solar kertaoser i tidlig stadium. Effekten er dog varierende og noen pasienter har plagsomme bivirkninger under behandling. 

Solar keratose

PDT behandling