Toctino

Hva er Toctino®?

Toctino® er et legemiddel som har kjemisk likhet med vitamin A. Legemidlet brukes ved alvorlig håndeksem som ikke er blitt bedre ved bruk av lokalbehandling som kortisonkremer.

Hvordan virker Toctino®?

Selve virkningsmekanismen er ukjent. Man vet at Toctino® regulerer hudens nydannelse av celler og modifiserer immunsystemet slik at betennelsesreaksjonen i huden dempes og huden får mulighet til å tilhele. Medisinen har vist seg å forbedre de typiske tegn på kronisk håndeksem som fortykket hud, små blemmer (vesikler), sprekker, skjelling, hevelse og kløe.

Hvordan skal du ta Toctino®?

Dosen er vanligvis 30 mg daglig som èn kapsel. For å sikre godt opptak av Toctino® fra tarmen, skal dosen alltid tas sammen med mat. Behandlingsvarighet er vanligvis 3-6 måneder.

Hva med bivirkninger?

Det er flere kjente bivirkninger ved bruk av Toctino®, men ikke alle får disse. De vanligste er hodepine og forhøyede verdier av fettstoffer i blodet. I tillegg får noen såkalt ”flushing” (rødming med varmefølelse og rødhet i spesielt ansiktshud) og tørrhet i hud og spesielt lepper.

Noen pasienter rapporterer også om muskel- og leddverk under behandlingen.
Sjeldnere bivirkninger forekommer også. Om du mistenker slike, er det viktig at du tar dette opp med hudlegen din. Toctino® kan føre til endringer i enkelte blodprøver (leverprøver, fettstoffer og stoffskifte), og dette må avklares med jevnlige kontrollprøver før og under behandlingen.Alle de nevnte bivirkninger er forbigående, og vil gå spontant tilbake i tiden etter avsluttet kur.

Toctino® og kvinner

Toctino® kan gi alvorlig fosterskade og skal ikke brukes av gravide. Myndighetene har derfor innført særlige forsiktighetsregler ved behandling av kvinner i fertil (fruktbar) alder. Toctino® skal heller ikke brukes av ammende kvinner. Kvinnen skal bruke sikker prevensjon minst èn måned før behandlingstart, under hele behandlingen, og i 5 uker etter avsluttet kur. Det skal også tas månedlig graviditetstest under behandlingen, og legen har ikke anledning til å skrive resept for mer enn èn måned av gangen til kvinnelige pasienter.

Andre opplysninger

Under behandling med Toctino® kan du bli mer sensitiv for sollys og UV-stråler. Bruk derfor solkrem med SPF høyere enn 15. Ved tørre øyne og hud kan fuktighetskremer og øyedråper være til hjelp.

Det er viktig å huske at Toctino®-kapslene er pasientens strengt personlige eiendom. ”Lån” aldri ut medisin til andre!