Prednisolon

HVA ER PREDNISOLON?

Prednisolon er et legemiddel som kjemisk er nært beslektet med et av kroppens egne

stresshormoner; kortisol. Prednisolon virker dempende på immunapparatet og brukes mot en rekke sykdommer der immunforsvaret i kroppen forårsaker eller forsterker symptomene. Innen hudsykdommene er det blant annet aktuelt å bruke Prednisolon ved kraftige utbrudd av eksem eller elveblest (urticaria), ved enkelte blemmetilstander (for eksempel bulløs pemfigoid), samt ved noen typer blodkarbetennelse (vaskulitt).​

HVORDAN SKAL DU TA PREDNISOLON?

Prednisolon gis som tabletter, oftest i en enkelt dose som du skal ta om morgenen. Dersom tablettene tas sent på dag kan nattesøvnen forstyrres. Halsbrann kan ofte motvirkes dersom tablettene tas sammen med mat eller melk. Prednisolon må alltid brukes nøyaktig som foreskrevet av lege. Pasienten må aldri endre dosen på egenhånd. Det er kan være farlig å slutte brått med medikamentet. Det kan være aktuelt å øke dosen ved feber/infeksjonssykdom. Ta derfor kontakt med lege dersom dette oppstår under behandling med Prednisolon.​

HVA MED BIVIRKNINGER? HVORDAN SKAL BEHANDLINGEN KONTROLLERES?

Når Prednisolon gis i korte kurer over få uker har medikamentet få bivirkninger og spesielle kontrollopplegg er vanligvis ikke nødvendig. Noen pasienter kan utvikle plagsom halsbrann/sure oppstøt. Andre utvikler en slags «indre uro» som kan forstyrre nattesøvnen.

Slike bivirkninger går alltid helt tilbake når en slutter med medikamentet.

Ved lengere tids behandling med Prednisolon kan bivirkninger oppstå og noen av disse kan være alvorlige. Tendensen til bivirkninger avhenger av dosen og lave Prednisolon-doser tåles ofte godt, også over lengere tid. Det er nødvendig med regelmessige legekontroller ved kurer med varighet utover noen uker.

Kontrollopplegget tar sikte på å forebygge og oppdage bivirkninger som økt appetitt og

vektøkning, forbigående endring av utseendet, forhøyet blodsukker og/eller forverrelse av diabetes, blodtrykksstigning, osteoporoseutvikling, magesår (særlig ved samtidig bruk av medikamenter mor gikt), økt infeksjonstendens, tynnere hud med blåmerker og forsinket sårtilheling.

GRAVIDITET OG AMMING

Det kan være aktuelt å behandle gravide kvinner med Prednisolon dersom sykdommen som ligger til grunn er en betydelig helsetrussel for mor eller foster. Prednisolon kan brukes ved amming.