Prosedyre fotodynamisk terapi (PDT)

PDT er behandling brukes for solare keratoser/Basalcellecarcinomer/Bowen sykdom/ Resistente vorter /acne og mange andre inflammatoriske/ikke inflammatoriske og hud kreft tilstander ​

Prosedyre feks. for solarkeratoser:

Multiple og konfluerende solare keratoser
Aktiniske keratoser på eksponerte områder der kosmetisk resultat er viktig. Lokalisasjoner med vanskelig sårtilheling. Lokalbehandling vanskelig, kontraindisert eller ikke effektivt​

Solare keratoser grad I-II (lett til moderat atypi): Én enkelt behandlingsseanse

Solare keratoser med grov atypi: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom

Aktinisk cheilitt: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom, behandler vurderer behov for flere seanser.

Organtransplanterte: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom, behandler vurderer behov for flere seanser.​

PDT av carcinoma in situ (Morbus Bowen)

Indikasjon:

Histologisk verifisert carcinoma in situ (Mb. Bowen)

NB! Infiltrerende plateepitelcarcinom (SCC) utgjør kontraindikasjon mot PDT!

Carcinoma in situ: To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom

​Kontroll:Kontroll Hudpoliklinikken etter ca. 4(-6) måneder. Aktuelt med supplerende behandlingsseanse(r).

PDT av basalcellecarcinom (BCC)

Indikasjon: Superficielle og histologisk tynne nodulære basalcellecarcinom.
Nodulære lesjoner med histologisk tykkelse > 2 mm kan behandles, men krever forutgående debulking av tumorvev (dyp curretage) og evt. flere seanser

Morfea- og pigmenterte BCC kontraindikasjon mot PDT!

Basalcellecarcinom:To behandlingsseanser med 2 ukers mellomrom

Kontroll: Kontroll Hudpoliklinikken etter ca. 4(-6) måneder, evt. PDT-liste etter lunsj. Aktuelt med supplerende behandlingsseanse(r).​

Dagslys-PDT

Indikasjon: Feltbehandling av solare keratoser grad I-II som kan eksponeres for dagslys, særlig der utbredelse eller smerteproblematikk vanskeliggjør gjennomføring av konvensjonell PDT.​

Pasienten får time på formiddag for påføring av krem, følges ut eller sendes hjem for eksponering for dagslys. 

Curretasje

Hemostase (trykk/katastrofeadrenalin)
Applikasjon av solkrem med kjemisk filter, f.eks. P20/Actinica
Påføring av metyl-ALA-krem (Metvix® eller Ameluz®) i tynt lag over hele feltet, i vanlig mengede (1 mm tykt) på avmerkede lesjoner
Informasjon om forløp og etterbehandling:

  •  Ut i dagslys innen 30 min
  •  Eksponere for lys i 2 timer
  •  kan ta pauser < 30 min
  •  Avvask av krem og tildekking eller innendørs resten av dagen
  •  Vanligvis åpen tilheling uten plaster e.l. i dagene etterpå