Methotrexat

Godkjennelse for psoriasis 1958

Ved oppstart: Blodtall, leverenzymer, kreatinin, , graviditetstest (urin), HBV/ HCV, serumalbumin, PIIINP, Røntgen brystet.

Kontroll:

Hb, lck, trombocytter, kreatinin, leverenzymer, ukentlig i 2 uker, deretter annenhver uke i 2 mnd, deretter hver 2-3 mnd.

Lever enzymer:

<2 fold økning, prøver hver 2.-4. uke,

> 2-3 fold økning, dose reduksjon, tett oppfølgning hver 2 uke, Persiterende forhøyet (12 mnd periode) lever enzymer-biopsi)

PIIINP: Hver 3. mnd. (Leverbiopsi: PIIINP> 8,0 μg / L, tre unormale PIIINP-nivåer (> 4,2 μg / L) over en 12-måneders periode og til slutt hvis det er forhøyt PIIINP-nivåer over 8,0 μg / L i to påfølgende prøver)

​De fleste dødsårsakene som følge av metotreksat, resultatet av benmargssuppresjon. Informere pasienter om de tidlige symptomene på pankytopeni (tørr hoste, kvalme, feber, dyspné, cyanose, stomatitt / orale symptomer og blødning) kan hjelpe tidlig deteksjon.

Anbefalt startdose 5-10 mg ukentlig

Anbefalt vedlikeholdsdose 5-30 mg ukentlig (kan doseres oralt, subkutant eller intramuskulært).

Best terapeutic effekt ved dose 15- 22.5 mg/uke)

(Det er noen bevis på at kombinasjonen av metotreksat med folsyre kan redusere bivirkninger uten å påvirke effekten)

​Klinisk signifikant respons forventes etter 4-12 uker

Respons rate PASI 75 hos 60% av pasientene etter 16 uker

Absolutte kontraindikasjoner Alvorlige infeksjoner, alvorlige lever- eller nyreforstyrrelser, benmarg svikt, graviditet eller amming, nedsatt lungefunksjon eller lungefibrose, alkoholmisbruk, immunsvikt, akutt magesår

Viktige bivirkninger Benmarg depresjon, lever toksisitet, lungebetennelse og alveolitis.

Viktige stoffinteraksjoner Trimethoprime, probenecid, retinoider, NSAIDs

Spesielle hensyn Dosering bare en gang i uken; Overdose kan føre til leukopeni / pankytopeni og dermed være livstruende.

Virkningsmekanisme :Metotreksat (4-amino-10-metylfolsyre, MTX), en analog av folsyre, hemmer konkurrerende inhibitoren av enzymet dihydrofolatreduktase og flere andre folat-avhengige enzymer. Hovedvirkningen av metotreksat er inhiberingen av tymidylat og purinsyntese, noe som resulterer i redusert syntese av DNA og RNA. Inhibering av nukleinsyresyntese i aktiverte T-celler og i keratinocytter antas å utgjøre de antiproliferative og immunmodulerende virkningene av metotrexat, som anses som hovedmekanismer for den terapeutiske effekten av metotreksat i psoriasis vulgaris.

​Bivirkninger:

Svært hyppig:  Kvalme, ubehag, hårtap
Hyppige:  Forhøyede transaminaser, benmargsundertrykkelse, gastrointestinale sår
Mindre ofte: Feber, kulderystelser, depresjon, infeksjoner
Sjeldne: Nefrotoksisitet, leverfibrose og skrumplever
Svært sjelden: Interstitial lungebetennelse, alveolitis

Metotreksat er absolutt kontraindisert under graviditet og amming, så vel som hos både menn og kvinner som forsøker unnfangelse. Utvaskingsperioden er 3 måneder for begge kjønn

Terapeutisk kombinasjoner mulig:

Ciklosporin – Kombinasjon mulig, men økt immunosuppresjon må vurderes
Retinoider – Økt hepatotoksisitet
Biologics +/-
Fototerapi + PUVA eller UVB, økte fototoxicitet, sjelden ved UVB