Methotrexat 1

Metotreksat brukes ved en rekke hudlidelser. Oftest er indikasjonen uttalt psoriasis der

lokalbehandling og/eller lysbehandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Medisinen kan i tillegg ha god effekt på leddplagene hos pasienter med psoriasisartritt.

​Virkning

Metotreksat hemmer veksten av både hud- og betennelsesceller. Effekten kommer først 1-2 måneder etter oppstart. Dersom symptomene er uforandret etter 3-6 måneder, avsluttes ofte behandlingen.

​Dosering

Metotreksat finnes som tabletter og i sprøyteform. Vanlig startdose er 10-20 mg, det vil si 4-8 tabletter per uke. Tablettene inntas en fast dag i uken, 1 time før eller etter måltid. Drikk godt med vann til. De fleste skal også ta daglig folsyretilskudd (B-vitamin).

Metotreksat skal aldri brukes mer enn 1 dag per uke!

​Kontroller

Metotreksat kan hos noen gi bivirkninger og det er derfor svært viktig å møte til alle

kontrollene. Ved oppstart skal du ta blodprøver ukentlig, deretter sjeldnere. Legen vil

orientere deg om dette. Du vil ikke få innkalling til blodprøvekontrollene, men er selv

ansvarlig for at de blir tatt.

​Bivirkninger og forsiktighetsregler

De fleste får lite plager av medisinen. Noen opplever kvalme og diare dagen etter inntak av tablettene. Dette er vanlig, forbigående og ufarlig. Alvorlige bivirkninger er sjeldne, men det er viktig at du kontakter lege umiddelbart dersom det oppstår:​

1) Uvanlig tørrhoste og tungpust

2) Uvanlige blåmerker og nyoppstått neseblødning

3) Alvorlige infeksjoner

​Leveren påvirkes alltid av Metotreksat. Det er derfor viktig å vise måtehold med andre stoffer som påvirker leveren, for eksempel alkohol og paracetamol. Nyrene og benmargen kan også affiseres, men dette kontrolleres med blodprøvene.

​Andre medisiner kan påvirke virkningen av Metotreksat. Det er derfor viktig at du snakker med legen din før du starter med nye medikamenter. Dette gjelder også medisiner som kan kjøpes i butikk som Paracet, Ibux og acetylcalisylsyrepreparater.

​Medikamentet må ikke benyttes under graviditet eller amming. Både kvinnelige og mannlige pasienter må bruke sikker prevensjon i hele behandlingsperioden og i 3 måneder etter avsluttet behandling.