Etarnacept (Enbrel/benapali)

Godkjennelse for psoriasis september 2004 (EMEA)
Anbefalt startdose 2 × 25 eller 2 × 50 mg ukentlig (uker 0-12)
Anbefalt vedlikeholdsdose 2 × 25 eller 2 × 50 mg ukentlig
 

Klinisk signifikant respons forventes etter 6-8 uker
Responsrate PASI 75 i 33% eller 49% etter 12 uker (henholdsvis 2 × 25 eller 2 × 50 mg hver uke)
 
Absolutte kontraindikasjoner Graviditet / amming, aktive infeksjoner, aktiv tuberkulose, aktiv kronisk hepatitt B, demyeliniserende sykdom, kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse III eller IV)
 
Viktige bivirkninger Reaksjoner på injeksjonsstedet; Antistoffdannelse; Benmargsundertrykkelse (trombocytopeni, (aplastisk) anemi, leukopeni, nøytropeni og pankytopeni); Drug-induserte lupus erytematosis; Demyeliniserende sykdom; Alvorlige infeksjoner inkludert tuberkulose; Hematologiske og faste maligniteter.

Spesielle hensyn: Vektøkning

8 kliniske studier:  Effektivt i behandlingen av moderat til alvorlig plakspsoriasis, med ca. 49% av pasientene oppnådde en PASI 75-respons med 50 mg to ganger i uka, og ca. 33% av pasientene oppnådde en PASI 75-respons med 25 mg to ganger ukentlig, ved uke 12 (Bevisnivå 1). I ca 50% av pasientene er etanercept effektivt for å oppnå en betydelig psoriasis clearance innen 24 uker.

Overvåking av (potensielle) brukere av etanercept fokuserer primært på infeksjoner og utvikling av kreft.