Behandling medisinsk

Generelle tiltak: Selv om det ikke foreligger data for forbedring av HS lesjoner etter reduksjon i vekt og opphør av tobakksrøyking, er den generelle ekspertuttalelsen at røyking og overvekt skal unngås.

Antiseptiske midler: Ikke anbefalt rutinemessige- klorhexidin eller andre antiseptiske vasker bør unngås. Ikke dokumentert effekt og bakterielle svaber av lesjoner er ofte negative.

Bandasjer: Sekresjoner forårsaker psykososial og fysisk ubehag gjennom macerasjon og lukt, og påvirker pasientens livskvalitet negativt.

Tilpassende anatomiske bandsjer: Ikke tilgjengelig.

Ikke noe bevis for å støtte spesifikke bandasjer.

Medisinsk intervensjon (lokalt):

Topical resorcinol 15%: Exfoliativ krem: Ikke tilgjengelig i Norge. Studie på 12 pasienter med effekt.

Differin/Skinoren: Ingen studier. Eksperimental behandling.

Dalacin liniment: Dobbel blind randomisert studie. 27 pasienter: Lokalisert Hurley Stage I eller mild stadium II sykdom. Appliseres, 2 x daglig i 3 måneder.

4,5-ganger forbedring ved Dalacin liniment enn for placebo.

Bivirkninger: Hudirritasjon lokalt og utvikling av resistente bakteriestammer.

Intralesjonelt korticosteroider: Kenacort 5-10 mg/ml

​Effekt innenfor 48-72 timer.

Kontraindisert: Ved klinisk mistanke om bakteriell infeksjon. (Sjelden)

​Lokale komplikasjoner inkluderer atrofi, pigment forandring og telangiektasi.

​Systemiske bivirkninger ved anbefalte doser er uvanlige.

​Komplikasjon med superinfeksjon er rapportert men veldig sjelden.

​Systemisk behandling:

​Tetracycline: 500 mg x 2 (Prøvd 4 mnd)

En liten randomisert kontrollert studie (46 pasienter) har sammenlignet topisk clindamycin 0,1% med tetracyklin 500 mg i en randomisert, dobbeltblind, dobbeltdummy prøve uten å finne noen forskjell i hverken leger eller pasienters vurdering av total effekt, sårhet, knuter eller abscesser.

Indikasjon: Mer vidt spredt Hurley stadium I eller mild stadium II sykdom.En reduksjon av sykdomsgraden på ca. 30% som vurderes av legens generelle vurdering.

Relevante bivirkninger: Økt risisko for fotosensitivitet, risikoen for mikrobiell resistens, samtidig bruk av orale prevensiver og teratogenicitet.

​Clindamycin – Rifampicin: Ikke anbefalt bruk i Norge grunnet resistens problemmer.

Dapson:

Sulfon-medisin med antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaper; Den har etablert effekt i dermatoser assosiert med nøytrofil infiltrasjon eller immunkompleks deposisjon (spesielt IgA). Baseline hematologi, retikulocyttantal, nyre, leverfunksjon og glukose 6-fosfat dehydrogenase (G6PD-Måles i middelhavs befolkning, ikke indikasjon for måling i etniske norske).

​Hurley stadium I eller II. Ikke indisert for Hurley stadium III-lite effekt.

Kontraindikasjoner: Alvorlig G6PD-mangel, sulfonamidallergi, alvorlig anemi og akutt porfyri.

​Effekt rapporteres ved doser på 25-200 mg daglig. ved minimal varighet av terapi basert på intervall til respons, er 3 måneder. Når det er effektivt, kan det oppstå rask tilbakefall ved seponering av terapi.

​Responsrate: I en retrospektiv gjennomgang av 24 pasienter (flertall kvinner) behandlet med dapson (50-200 mg daglig i 1-48 måneder), ble det observert en liten eller signifikant klinisk forbedring i 38% av tilfellene.

Oppfølging: Hematologi og retikulocytt teller 1-2 ukentlige for den første måneden. Deretter, hematologi, nyre- og leverfunksjon månedlig i 3 måneder og deretter hver 3-6 måneder. Vurdere metaemoglobinnivåer hos pasienter som klager over hodepine, tretthet eller kortpustethet.

Komplikasjoner: Hemolyse, hemolytisk anemi, metaemoglobinemi, overfølsomhetssyndrom, agranulocytose og perifer nauropati. Hematologiske og nevrologiske komplikasjoner er ofte doserelaterte. Andre bivirkninger inkluderer sulfemoglobinemi, nefrotisk syndrom, psykoser, redusert fruktbarhet (menn) og hepatitt.

Ciclosporin A:

Kalcineurininhibitor med sterk immunosuppressiv aktivitet. Det spesifiserer spesifikt T-lymfocytter, undertrykker både induksjon og proliferasjon av Teffektorceller og hemmer produksjon av lymfokiner (for eksempel TNF-a og IL-2). En direkte effekt på keratinocytter har blitt vist uavhengig av fungerende T-celler.

​Forbehandlingsvurdering: Baseline vurdering av blodtrykk, screening for aktiv infeksjon og malignitet er nødvendig. Hematologi, nyre- og leverfunksjon, lipidprofil, urinsyre, magnesiumnivåer +/- HIV-testing.

​Kontraindikasjoner inkluderer aktiv infeksjon, ukontrollert hypertensjon, malignitet og høye kumulative doser psoralener og UVA fotokjemoterapi.

​Daglige doser på 2-6 mg/kg har blitt brukt til variabel varighet (6 uker-7 måneder). Case reports- god respons.

Oppfølgingsundersøkelser: Vurder blodtrykk, urinalyse, hematologi, nyre- og leverfunksjon med 2 ukentlige intervaller for de første 3 månedene og 3 måneder etterpå.

Komplikasjoner: De viktigste bivirkningene er nefrotoksisitet, hypertensjon og økt risiko for malignitet (primært hudkreft hos pasienter som tidligere har fått fotokemoterapi).

Hormoner:

Cyproteronacetat og østrogener, forbedrer HS, mens progestogener induserer eller forverrer en eksisterende HS på grunn av deres androgene egenskaper.

​Forbehandlingsvurdering: Grunnleggende screening av pågående graviditet, kardiovaskulær risiko (inkl. Hjerte- og benveinstatus, trombotiske markører, kroppsvekt, serumlipider, røyking), nyre- og leverfunksjon.

​Indikasjon og kontraindikasjon: Kvinnelige pasienter med menstruelle abnormiteter, tegn på hyperandrogensim eller øvre normale eller høye serumnivåer av dehydroepiandrosteron, androstenedion og / eller seksuelt hormonbindende protein.

Responsrate: Alle rapporterte pasienter forbedret, men det finnes ingen data basert på studier.

Acitretin/Etrinate:

Indikasjon og kontraindikasjoner: Det virker imidlertid rimelig å indikere bruk av acitretin i tidlige HS-stadier (Hurley I eller mild II), medisinen kan også være forsøkt i de kroniske stadiene av HS med gjentatte abscesser med sinuskanaler og/eller arrdannelse.

​7 studier, totalt 32 pasienter.

Dose: 0,25-0,88 mg/kg

Behandling gjennomsnitt 9,3 ± 3,3 måneder.

17 av de 32 evaluerte pasientene var på isotretinoin (0,3-2 mg / kg per dag) før acitretin / etretinatbehandling ble utført uten forbedring.

Respons rate: Responsraten var utvilsomt høy, da 21 av 32 pasienter (65,6%) forbedret seg betydelig, åtte pasienter (25%) forbedret seg moderat og tre pasienter (9,4%) reagerte ikke på behandlingen. Langvarig effekt-minst 6 mnd. etter avsluttet behandling.

Komplikasjoner: Retinoid dermatitt symptomer og blant kvinner, hårtap. Redusert nattesyn, endringer i lipider profil hodepine, tap av konsentrasjon, leddsmerter, summende i ørene, depresjon/tretthet ble også rapportert. 16% (5/32) av HS-pasienter behandlet med acitretin/etretinat avbrutt behandling på grunn av bivirkninger.

Colkisin: Dårlig evidens, ikke anbefalt.

Isotretionoin: Ikke anbefalt: Ingen effekt verken i pasienter som har akne i tillegg. Reduksjon av talgkjertelstørrelse og inhibering av talgkjertelaktivitet (ansvarlig for den raske

kliniske forbedringen observert i akne vulgaris) synes ikke å være av relevans for behandling av HS fordi et fravær eller redusert volum av talgkjertlene er observert i hidradenitt suppurativa.

NSAIDS/Morfin prep: ved hensyn til smertelindring. Ingen evidens basert.

Zink glukonat: Zink ser ut til å være en vedlikeholdsbehandling i Hurley I og II. 90 mg/dag ved oppstart, kan senkes i henhold til resultater og GI-bivirkninger; Langsiktig behandling.

Response rate: En studie behandlet 22 pasienter (Hurley I & II) med åtte komplette tilbakemeldinger og 14 delvise tilbakemeldinger. Biologisk oppfølging av jern, absorpsjonen av disse kan være svekket.

Intramuskulær gamma-globulin: Ikke anbefalt. 1 rappotert tilfelle. Alvorlige, men sjeldne bivirkninger inkluderer sjokk, anafylaksi, dyp venetrombose eller disseminert intravaskulær koagulasjon, nedsatt nyrefunksjon.

Botulinum toxin: 2 rappotert behandlingsresistent tilfeller ved god effekt.