Alvorlig nodular/conglobate akne

High strength of recommendation: Isotretinoin. (Gjerne i kombinasjon av oral prednisolon i starten  for å unngå oppbluss)

(Resten av anbefaling som alvorlig papulopustler og moderat nodulær akne)

EMA-anbefalingene inkluderer følgende punkter:
1. For å starte ved dosering på 0,5 mg / kg daglig.
2. Ikke anbefalt for pasienter under 12 år.
3. For å overvåke laboratorieparametere, primært leverenzymer og lipider, før
Behandling, 1 måned etter start og hver 3. måned etterpå.
4. Å vedta et program for graviditetsforebygging.
5. For å unngå laserbehandling, peeling og voksepilering i minst 6 måneder etter stoppbehandling.